5 اصل تغذیه از نگاه حکیم دکتر روازاده

  1. اصلاح نمک (عدم استفاده از نمک های صنعتی و کارخانه ای و مصرف نمک دریای مورد تایید دکتر روازاده)
  2. اصلاح روغن (عدم مصرف روغن های سرد مانند روغن نباتی، روغن مایع، روغن ذرت، روغن آفتابگردان و... ، مصرف روغن ارده کنجد یا زیتون جهت سرخ کردن و روغن زرد حیوانی (گاوی) و روغن دنبه جهت پخت و پز)
  3. اصلاح آب (عدم مصرف آب لوله کشی کلردار و مصرف آب چشمه یا آب چاه و یا آب قنات، آب جوشیده و...)
  4. اصلاح ظروف (عدم استفاده از ظروف تفلون، آلومینیوم، استیل، چدن کره ای و استفاده از ظروف چدن اصل روسی، مسی، برنجی، و...)
  5. عدم مصرف مواد کارخانه ای حاوی مواد نگهدارنده که سودازا می باشند.