بقچه درمان بواسیرکمی صبر کنید...

این بیماری که با نام هموروئید هم شناخته می‌شود، در واقع همان متورم شدن رگ‌ها در قسمت تحتانی روده یا بخش مقعد است.
روش مصرف بقچه درمان بواسیر:
برای درمان بواسیر می‌توان از خارشتر، حب بواسیر، ضماد بواسیر، آبزن تره، گاهی شستشوی بواسیر با ادرار استفاده کرد و باید از گرمی صفرا ممانعت کرد. اما چگونگی به کارگیری این موارد به شرح زیر است.
خارشتر: 50گرم خارشتر را با سه لیوان آب جوشانده تا به میزان یک لیوان شود و صبح ناشتا میل کنید .
آبزن تره و آب: 100گرم تره در آب جوشانده و صاف کنید، هفتهای دو مرتبه داخل آن بنشینید .از خوردن مواد غذایی گرم هم باید خودداری کنید .
گاهی بواسیر را با ادرار خود بشویید .توجه داشته باشید که ضماد و حب بواسیر و معجون بواسیر طبق دستور تهیه و استفاده شود .
می‌توانید هفت شب با سرنگ پنج سی سی عسل در مقعد تزریق کنید. همچنین سعدکوفی را آسیاب کرده و موضع را مداوم با آن شستشو دهید، روی دست‌تان بریزید و به موضع بمالید. زنیان و مغز گردو را مخلوط کرده و صبح و شب بخورید.

دسته‌بندی