بقچه درمان تپش قلبکمی صبر کنید...

ایجاد تغییر در نظم ضربان قلب و ایجاد شدن احساسی ناخوشایند برای فرد را بیماری تپش قلب می‌گویند.
روش مصرف بقچه درمان تپش قلب:
شما برای بهبود حال خود می‌توانید افسنطین را دم کرده و روزی یک فنجان میل کنید. غذای پخته و خام با هم استفاده نکنید و بهتر است میوه را به صورت کمپوت مصرف کنید .
استفاده از عسل را در برنامه غذایی خود قرار دهید و مصرف آن را بیشتر کنید .همچنین می‌توانید عرق انیسون را هر روز به میزان نصف استکان میل کنید .اگر شب‌ها گل گاو زبان و سنبل الطیب را به میزان نصف لیوان استفاده کنید، می‌تواند برای شما مفید باشد.

دسته‌بندی