بقچه درمان عفونت رحم (دوشیزگان)کمی صبر کنید...

تغییر مقدار تخلیه ترشح از واژن، سوزش یا درد به هنگام ادرار به معنی این است که شما دچار عفونت واژن (vaginitis) شده‌اید.

روش مصرف بقچه درمان عفونت رحم دوشیزگان

پیش از هرچیزی باید اصول بهداشت فردی را رعایت کنید.

بهتر است از لباس زیر نخی استفاده کنید.

هفت شب هرشب یک قاشق عسل روی گاز استریل قرار داده و شب تا صبح بر دهانه رحم قرار دهید.

همچنین دوای پاکسازی رحم دوشیزگان عطارخونه برای شما مفید است.

دسته‌بندی