بقچه درمان کیست رحم (دوشیزگان)کمی صبر کنید...

کیست رحم کیسه‌ای است پر از مایعات که داخل یا در سطح رحم ایجاد می‌شود.
روش مصرف بقچه درمان کیست رحم:
پیش از هر چیزی بهتر است اصول تغذیه سالم را رعایت کنید. از مصرف مواد غذایی صنعتی و کارخانه‌ای پرهیز کرده و حب توده موجود در عطارخونه را استفاده کنید.
به مدت هفت شب، هرشب یک قاشق عسل روی گاز استریل قرار داده و شب تا صبح بر دهانه رحم بگذارید.
از ترکیب عنبرنسارا به همراه خاکشیر و اسپند و ذغال داغ چگونه استفاده کنیم؟
دو روز قبل از عادت ماهانه و دو روز هنگام عادت ماهانه و دو روز بعد از عادت ماهانه به روش زیر به رحم دود دهید. ابتدا روی منقل کمی ذغال داغ قرار داده و دو تا سه عدد عنبرنسارا و کمی خاکشیر و اسپند بریزید. روی منقل یک گلدان سفالی که ته آن سوراخی داشته باشد گذاشته تا مثل دودکش عمل کند و دامن بلند بپوشید و به حالت نیم خیز روی کوزه بایستید.
همچنین می‌توانید از دوای پاکسازی دوشیزگان که در عطاری اینترنتی عطارخونه موجود است هم استفاده کنید.

دسته‌بندی