بقچه ضدعفونیکمی صبر کنید...

کامل‌ترین مجموعه‌ طب سنتی برای ضدعفونی و گندزدایی است.
بقچه ضدعفونی عطارخونه ترکیبی مناسب از محصولات مورد نیاز شما برای تضمین سلامت‌تان خواهد بود. این بقچه که از محصولات طبیعی تشکیل شده است، دارای گلاب، نمک دریا، سرکه انگور، جوش شیرین، کندر خوراکی و اسپند است.
محلول گلاب با نمک و سرکه انگور
مقداری  نمک و سرکه انگور را در گلاب اصل بریزید و تا جایی که ممکن است از حل شدن نمک اطمینان پیدا کنید. از این محلول می‌توانید برای ضدعفونی دست و سطوح استفاده کنید.
محلول جوش شیرین و نمک
مقداری جوش شیرین و نمک را در آب حل کنید. از این محلول می‌توانید برای ضدعفونی میوه و سبزیجات خود استفاده کنید.
ترکیب اسپند و کندر
یکی از ترکیب‌های دودزا و معطر ترکیب اسپند و کندر است. با حرارت دادن (آتش زدن) این ترکیب، دود حاصل شده باعث ضدعفونی محیط و هوای محیط می‌شود.
استفاده از ترکیب‌های بالا و به کار بردن آن‌ها می‌تواند شرایط بهتری را یک زندگی عاری از بیماری فراهم کند.

دسته‌بندی