بقچه ضدعفونیکمی صبر کنید...

بقچه ضدعفونی عطارخونه کامل‌ترین مجموعه‌ طب سنتی برای ضدعفونی و گندزدایی است. این بقچه ترکیبی مناسب از محصولات مورد نیاز شما برای تضمین سلامت‌تان خواهد بود.

در این بقچه محصولات طبیعی همچون گلاب، نمک دریا، سرکه انگور، جوش شیرین، کندر خوراکی و اسپند که خاصیت ضدفونی کنندگی دارند معرفی شده اند.

ضدعفونی دست

از گلاب طبیعی اصل می توانید برای ضدعفونی طبیعی دستان خود استفاده کنید

ضدعفونی سطوح

مقداری نمک و سرکه انگور را در گلاب طبیعی بریزید و تا جایی که ممکن است از حل شدن نمک اطمینان پیدا کنید. از این محلول می‌توانید برای ضدعفونی دست و سطوح استفاده کنید.

ضدعفونی میوه و سبزیجات

مقداری جوش شیرین و نمک را در آب حل کنید. از این محلول می‌توانید برای ضدعفونی میوه و سبزیجات خود استفاده کنید.

ضدعفونی و پاکسازی هوای محیط

یکی از ترکیب‌های دودزا و معطر ترکیب اسپند و کندر است. با حرارت دادن (آتش زدن) این ترکیب، دود حاصل شده باعث ضدعفونی محیط و هوای محیط می‌شود.

استفاده از ترکیب‌های بالا و به کار بردن آن‌ها می‌تواند شرایط بهتری را یک زندگی عاری از بیماری فراهم کند.

دسته‌بندی