داروهای گیاهیکمی صبر کنید...

داروهای گیاهی

داروهای گیاهی به مجموعه‌ای از محصولات عطاری اینترنتی عطارخونه گفته می‌شود که از گیاهان مختلف تولید شده‌اند. این محصولات می‌توانند از یک گیاه خاص یا از ترکیب چند گیاه به دست آمده باشند. همچنین این امکان وجود دارد که داروهای گیاهی موجود در عطارخونه برای یک یا چند بیماری مفید باشند.
البته گاهی بیماری‌هایی هستند که به استفاده از چند دارو به صورت هم‌زمان نیاز دارند. توجه داشته باشید که بسیاری از داروها باید با در نظر گرفتن بیماری افراد تجویز شود و نباید به صورت خودسرانه مورد استفاده قرار بگیرند. تایید حکیم روازاده برای تمامی داروهای گیاهی موجود در سایت عطارخونه و دارا بودن لوگو احیا سلامت باعث اطمینان به سلامت و کیفیت این محصولات می‌شود.

دسته‌بندی