مقدار مصرف نخود زنان چقدر است؟

مقدار مصرف این دارو کاملا به مشکل بیمار بستگی دارد ولی در اغلب موارد 3 عدد از این دارو تجویز می شود که یک شب در میان قبل از خواب باید استفاده شود. دقت شود که اگر مصرف نخود زنان با تزریق واژینال عسل همزمان شود باید در شب هایی که تزریق واژینال عسل انجام نمی شود، تزریق نخود زنان انجام شود. در صورت نیاز به تکرار دوره درمان، استفاده مجدد از نخود زنان باید با فاصله یک ماهه و با تجویز پزشک انجام شود.

خواص نخود زنان چیست

نخود زنان را چگونه مصرف کنیم؟

موضع زنانه را با روغن زرد چرب نمایید سپس یک عدد نخود زنان را به صورت کامل داخل واژن نمایید. این دارو تا صبح کاملا جذب بدن می شود. دقت شود صبح مجددا موضع را به صورت سطحی با روغن زرد چرب نمائید.

چند تذکر مهم پیرامون استفاده از نخود زنان

استعمال این دارو برای دختران ممنوع است. همچنین ممکن است بعد از استعمال این دارو با توجه به نوع مشکل شما، ترشحات غلیظ چسبانک یا توده ها و کیست هایی دفع گردد که این اتفاق جزء مراحل درمان به حساب می آید و بعد از مدتی برطرف می شود.

اگر بخور واژینال دود عنبرنسا در کنار مصرف نخود زنان تجویز شده باشد بهتر است ابتدا دوره استعمال نخود زنان را به پایان برسانید سپس بخور عنبرنسا را آغاز کنید.