بقچه درمان پوکی استخوانکمی صبر کنید...

پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی و شایع‌ترین بیماری متابولیک استخوان در سراسر جهان است که با کم شدن چگالی استخوان و تغییرات ساختاری در بافت استخوان همراه است.

روش مصرف بقچه درمان پوکی استخوان

برای درمان ضعف استخوان استفاده از مواردی که ذکر می‌شود، بسیار اثرگذار است.

استفاده از سویق گندم و جو بسیار اثرگذار بوده و به خصوص برای مادران شیرده مفید است.

همچنین مصرف شیر طبیعی گاو و گوسفند، گوشت گوسفند، انجیر مناسب است.

برگ چغندر بسیار عالی و لازم است، این برگ می‌تواند به صورت خشک شده هم استفاده شده و در غذاها مصرف شود. همچنین برای درمان کم خونی عالی است.

هسته سنجد یا پودر هسته سنجد + شیر گاو ترکیب خوبی برای تقویت استخوان است.

دسته‌بندی