بقچه درمان پوکی استخوانکمی صبر کنید...

پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی و شایع‌ترین بیماری متابولیک استخوان در سراسر جهان است که با کم شدن چگالی استخوان و تغییرات ساختاری در بافت استخوان همراه است.
روش مصرف بقچه درمان پوکی استخوان:
برای درمان درمان ضعف استخوان استفاده از مواردی که ذکر می‌شود، بسیار اثرگذار است.
استفاده از سویق گندم و جو بسیار اثرگذار بوده و به خصوص برای مادران شیرده مفید است. همچنین مصرف شیر طبیعی گاو و گوسفند، گوشت گوسفند، انجیر مناسب است.
برگ چغندر بسیار عالی و لازم است، این برگ می‌تواند به صورت خشک شده هم استفاده شده و درغذاها مصرف شود. همچنین برای درمان کم خونی عالی است. هسته سنجد - پودر هسته سنجد  +شیر گاو ترکیب خوبی برای تقویت استخوان است .

دسته‌بندی