بقچه درمان آلرژیکمی صبر کنید...

بقچه درمان آلرژی

روغن بنفشه + عرق کاسنی (دو آتیشه/معمولی) + عرق شاتره (دوآتیشه/معمولی) + خاکشیر + چوب چینی + عنبرنسارا + چای کوهی. 

دستور اصلی: روغن بنفشه هر شب 2قطره در بینی چکانده شود. 1لیوان عرق کاسنی و شاتره همراه با 1قاشق غذاخوری خاکشیر و کمی عسل مخلوط کرده نیم ساعت قبل از غذا میل شود. حجامت آلرژی 3نوبت با فاصله 1ماه انجام دهید. چوب چینی را دم کرده و روزی 1فنجان استفاده شود. استشمام دود عنبرنسارا. چای کوهی روزی 1فنجان استفاده شود.

دسته‌بندی