مجله سلامت

عسل تغذیه ای

عسل تغذیه ای چیست؟

تغذیه زنبور عسل به عنوان مداخله زنبوردار در تغذیه زنبورها و کلنی ها با مواد غذایی مفید برای آنها تعریف می شود که به آنها کمک می کند تا مقدار مناسبی عسل تولید کنند.
در عسل تغذیه ای این فرآیند با تهیه برخی محصولات مانند: شکر، مواد قندی، عسل و… انجام می شود. هدف از تغذیه از طریق عسل جبران و تامین مواد مصرفی آن کلنی ها این فرآیند همچنین تحریک پرورش زنبورهای جوان و فراهم کردن محیط غذایی کامل برای آنهاست.