بقچه درمان انگلکمی صبر کنید...

به تمام موجوداتی که برای حیات خود به تغذیه از یک موجود زنده نیاز دارند، انگل می‌گویند.
روش مصرف بقچه درمان انگل:
برای رهایی از دست انگل‌ها می‌توانید هر شب هفت عدد خرما را قبل از خواب استفاده کنید. همچنین یک قاشق سرکه انگور را صبح ناشتا میل کنید.
در درمان انگل قورت دادن یک تکه قره قروت با آب قورت مفید است، اگر آن را سه روز صبح ناشتا انجام دهید. خوب است بدانید که حب انگل عطارخونه هم مفید است.

دسته‌بندی