بقچه درمان اگزماکمی صبر کنید...

بقچه درمان اگزما شامل: ضماد اگزما + اسفرزه + بوره ارمنی + کد99 + گل سرشور / سرکه انگور خانگی می باشد. جهت درمان اگزما از مصرف مواد غذایی با طبع گرم و ادویه جات پرهیز شود. ضماد اگزما مفید است. موضع را با لعاب اسفرزه هفته ای 3 بار 10 دقیقه ماسک نمایید. ماءالجبن و ماءالشعیر طبیعی مفید است. حمام زیاد بروید اما در زمانهای کوتاه، تعریق برایتان مضر است. مالیدن سرکه با کمی آب کرفس و مقداری کمی بوره ارمنی در حمام بر بدن مفید است. کد99 مجموعه مفید است. گل سرشور مفید است. حجامت مفید است.

دسته‌بندی