بقچه درمان بی خوابیکمی صبر کنید...

بقچه گیاهی درمان بی خوابی

گلاب + عرق بهارنارنج یا دم کرده بهارنارنج + نسخه خواب. 

دستور اصلی: اصول تغذیه سالم را رعایت نمایید. حداقل 2ساعت بعد از صرف غذا بخوابید. قبل از خواب آب سرد یا گرم نخورید. یک پارچه نخی را به گالب آغشته کرده و کنار سرتان حین خواب قرار دهید. از مصرف مواد غذایی با طبع سرد پرهیز شود. عرق و دم کرده بهارنارنج هر شب 1فنجان مفید است. نسخه خواب مجموعه مفید است.

دسته‌بندی