محصولات تخفیف دار

بازی فکری حکیم باشی ٪10
۱۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
کنجد عسلی (میان وعده سالم) ٪7
۱۶,۰۰۰ تومان۳۵۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
مستوک، شیرینی سنتی ایرانی ٪7
۱۶,۰۰۰ تومان۳۵۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
زیتون شور ٪7
۱۶۵,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
گلاب کاشان اصل مورد تایید دکتر روازاده ٪7
۷۰,۰۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
روغن حیوانی گاوی اصل مورد تایید دکتر روازاده ٪4
۴۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
سه شیره مورد تایید دکتر روازاده ٪6
۹۰,۰۰۰ تومان۵۰۹,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
روغن زالو اصل (روغن زالو خراطین) مورد تایید دکتر روازاده ٪7
۱۱۵,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
عسل 3 ستاره دانشعسل طبیعی 3 ستاره دانش ٪6
۱۱۷,۰۰۰ تومان۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
عسل 5 ستاره دانش ٪6
۳۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
عسل طبیعی 7 ستاره دانش ٪6
۳۹۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
ارده کنجد ٪5
۱۱۳,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
روغن زیتون بکر مورد تایید دکتر روازاده ٪7
۲۳۰,۰۰۰ تومان۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
شیره انگور ٪6
۸۸,۰۰۰ تومان۴۹۸,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها