درمان اگزما از نظر دکتر روازاده

از مصرف مواد غذایی با طبع گرم و ادویه جات پرهیز شود.
ضماد اگزما دکتر روازاده مفید است.
موضع را با لعاب اسفرزه هفته ای 3 بار 10 دقیقه ماسک نمایید.
ماءالجبن و ماءالشعیر طبیعی مفید است.
حمام زیاد بروید اما در زمانهای کوتاه، تعریق برایتان مضر است.
مالیدن سرکه با کمی آب کرفس و مقداری کمی بوره ارمنی در حمام بر بدن مفید است.
کد99 عطارخونه مفید است.
گل سرشور مفید است.
حجامت مفید است.

درمان انواع اگزما از نظر دکتر خیراندیش

درمان اگزما صفراوی

اگزما صفراوی یا اگزمای گرم که با خوردن گرمی ها تشدید میشود، با خوردن گرمی ها خارش میگیریم، ولی با آب خنک میشود و خارش آن می افتد.

راه درمان:

خوردن سرکه انگبین یا سکنجبین به مدت چهل روز (دو واحد عسل + دو واحد عرق نعنا + یک واحد سرکه)
شستن بدن با سرکه در حمام
حجامت عام ماهی یکبار انجام شود.

درمان اگزما سوداوی

اگزما سوداوی یا اگزمای سرد که با خوردن سردی ها و گرمی ها تشدید میشود، با آب سرد هم آرام نمیشود.

راه درمان:

خوردن سرکه انگبین زرشکی یا سکنجبین زرشک (دو واحد عسل + دو واحد عرق نعنا + یک واحد سرکه)
حجامت موضعی یا زالو درمانی
خوردن مداوم انار در دوره چهل روزه
روغن شتر مرغ و روغن گل ختمی برای هر دو اگزما قابل استفاده است.

برای تهیه داروهای گیاهی درمان اگزما به پک درمانی اگزما عطاری اینترنتی عطارخونه مراجعه کنید.